Enviromentálne zodpovedný výrobca

Zdielať:

Organizácia NATUR PACK ocenila zodpovedných výrobcov

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Jej hlavným poslaním je zabezpečovať nakladanie s odpadmi (zber, zhodnocovanie a recykláciu) pre všetky druhy odpadov z obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Environmentálny manažment znamená riadenie procesu nakladania s odpadom cez jeho separovanie, skladovanie, prípravu na odvoz a odvoz. V Lamelland-e nám záleží na životnom prostredí, preto sme pristúpili  k dôkladnému separovaniu odpadu a jeho ekologickej likvidácií. Zaviedli sme manažment pre znižovanie množstva odpadu a jeho efektívnu recykláciu.

Rýchly kontakt

Potrebujete poradiť pri špecifikácii produktu, alebo si neviete s niečím rady? Napíšte nám správu, obratom Vás budeme kontaktovať.