Objednávka servisu

 • servisný zásah bude vykonaný po telefonickom dohovore na čísle, ktoré uvedie objednávateľ v objednávke (objednávka servisu, on-line objednávací formulár)
 • v prípade, že sa nebude možné na dané číslo dovolať, servis nebude vykonaný a objednávka nebude akceptovaná
 • ako podklad k úhrade servisného zásahu vrátane dopravy bude vystavená faktúra podľa platného cenníka servisných prác spoločnosti Lamelland, s.r.o.
 • cena za servis sa účtuje za každú, aj začatú hodinu
 • pri výjazde dvoch technikov sa účtuje hodinová sadzba každého technika
 • pokiaľ nebude možné chybu odstrániť hneď pri prvej návšteve servisného technika, účtuje sa poplatok za obhliadku (zistenie závady) + doprava na miesto obhliadky
 • pri expresnom servisnom zásahu do 24 hod. sa účtuje naviac 50 % k cene servisu
 • servis vykonávaný po pracovnej dobe (po 15.30 hod.) alebo v deň pracovného voľna sa spoplatňuje osobitnou sadzbou podľa platného cenníka
 • hodinová sadzba nezahŕňa cenu náhradných dielov a spotrebného, kotviaceho a mazacieho materiálu
 • pri servisoch tovaru dodávaného inou firmou ako Lamelland, s.r.o. sa záruka poskytuje iba na vymenené diely a práce s tým spojené
 • reklamovať kvalitu opráv, dodávku materiálu a pod. je potrebné v čo najkratšej dobe, písomne a s udaním dôvodu
 • záruka na vykonané práce a dodané diely platí v zmysle Občianskeho a Obchodného zákonníka

Objednávka servisu / opravy


Rýchly kontakt

Potrebujete poradiť pri špecifikácii produktu, alebo si neviete s niečím rady? Napíšte nám správu, obratom Vás budeme kontaktovať.